Petr a Lenka na zámku / ekofarmě Skřivaň

Chytla nás bouřka. Ale ta ani v nejmenším nezabránila, aby veselí stále pokračovalo. Petr s Lenkou vše brali s nadhledem. Obdivoval jsem jejich rozvahu.

next one

Michaela a Jaromír ve Škvoreckém dvoře